MAGAZIF – oryginał czy kopia

Dokument “Oryginał a kopia” stworzony przez MAGAZIF we współpracy ze Stowarzyszeniem LoveOriginal. Traktuje o ważnej idei, będącej siłą napędową działań, które są na co dzień podejmowane przez Stowarzyszenie. To przede wszystkim sprzeciw kopiowaniu produktów i projektów oraz chęć ochrony praw twórców. Zagadnienia poruszane w ramach filmu dotyczą funkcjonowania rynku kopii w Polsce, wyznaczaniu wyraźnych granic między oryginałem, inspiracją, a kopią oraz przykładów z kopiami w tle. W filmie udział wzięli przedstawiciele branży wnętrzarskiej (Krystyna Łuczak-Surówka, Anna Wojczyńska, Rafał Darski, Robert Majkut) oraz mediów (Katarzyna Księżopolska, Małgorzata Szczepańska). Nie zabrakło również opinii radcy prawnego, Daniela Hasika, na co dzień prowadzącego sprawy dotyczące podrabiania produktów i kradzieży własności intelektualnej. Mieliśmy okazję usłyszeć głos przedstawicieli różnych profesji: architektów, prowadzących własne pracownie, właścicieli showroomów, dziennikarzy, jak również przedstawiciela prawa oraz krytyka designu. Zdjęcia realizowano w trzech lokalizacjach: showroom AQINA, Koszykowa 24 i Recamiére.