Projekty unijne

PIU Design Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „System drzwi szklanych – kompozytowych z ościeżnicą ukrytą w ścianie w systemie PIU Glass” numer RPZP.01.01.00-32-0023/20 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie systemów drzwiowych.

Rozwiązanie będzie spełniało wysokie parametry techniczne oraz będzie dostosowane do współczesnych trendów architektury wnętrz. Zastosowane w projekcie rozwiązania będą promowały nowoczesne technologie połączenia aluminium i szkła oraz umożliwią wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do branży, w której nie były one powszechnie stosowane.

Wartość projektu:        1 011 905,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:       688 448,00 PLNPIU Design Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii ścian mobilnych aluminiowych i szklanych w systemie narożnym, kubikowym i liniowym” numer RPZP.01.01.00-32-0012/21 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie systemów ścian mobilnych.

Nowe rozwiązanie będzie miało zastosowanie w budownictwie użytkowych, w inwestycjach publicznych oraz mieszkaniowym. Rozwiązanie ma oferować nowe możliwości oraz funkcjonalności względem istniejących rozwiązań tego typu. Rozwiązania technologiczne przyjęte w ramach projektu cechuje nowatorstwo rozwiązań w skali ponadregionalnej, krajowej i międzynarodowej.

Wartość projektu:        3 302 800,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:       2 419 700,00 PLN